تصفح

Comune di
Recanati
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

13/05/2022     Refezione Scolastica
MENU' 3a SETTIMANA

In allegato menù 3a settimana dal 16 al 20 maggio 2022

manù settimanale

06/05/2022     Refezione Scolastica
MENU' 2a SETTIMANA

In allegato menù 2a settimana dal 9 al 13 maggio 2022

manù settimanale

29/04/2022     Refezione Scolastica
menù dal 2 al 6 maggio 2022

In allegato menù dal 2 al 6 maggio 2022

menù settimanale

الدخول في النظام

وصلات مواقع أخرى
App Store Google Play Store App Gallery