تصفح

Comune di
Recanati
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

01/06/2022     Refezione Scolastica
MENU' 6a SETTIMANA

In allegato menù 6a settimana dal 6 al 10 giugno 2022

manù settimanale

30/05/2022     Refezione Scolastica
VARIAZIONE MENU'

CAUSA SCIOPERO IL MENU' DI OGGI SARA' IL SEGUENTE:

PASTA AL POMODORO
MOZZARELLA
CAROTE JULIENNE

26/05/2022     Refezione Scolastica
MENU' 5A SETTIMANA

Menù 5a settimana 

manù settimanale

الدخول في النظام

وصلات مواقع أخرى
App Store Google Play Store App Gallery